اهدای صنایع دستی در مراسم رو نمایی دومین کتاب مدیر عامل تعاونی به ریاست کمیسیون فرهنگی جناب پژمانفر

اهدای صنایع دستی در مراسم رو نمایی دومین کتاب مدیر عامل تعاونی  به ریاست کمیسیون فرهنگی جناب پژمانفر

اهدای صنایع دستی در مراسم رو نمایی دومین کتاب مدیر عامل تعاونی  به ریاست کمیسیون فرهنگی جناب پژمانفر

مدیر

مدیر

...

→ خواندن مطلب قبلی

حضور مدیرعامل تعاونی در مناطق سیل زده استان خوزستان در سال ۱۳۹۸

خواندن مطلب بعدی ←

ساخت دستگاه تولید کاغذ از سنگ توسط جوان گلستانی

ارسال نظر