• سه شنبه 25 مرداد 1401

تجلیل از استاد علی اسدالهی توسط انجمن علوم و فناوری چاپ ایران در سازمان یونسکو

تجلیل از استاد علی اسدالهی توسط انجمن علوم و فناوری چاپ ایران در سازمان یونسکو
مدیر

مدیر

...

→ خواندن مطلب قبلی

سخنرانی شجاع در پنجمین نشست نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ

خواندن مطلب بعدی ←

نرخ ارز آزاد در 25 مرداد 1401