حضور مدیرعامل تعاونی در مناطق سیل زده استان خوزستان در سال ۱۳۹۸

حضور مدیرعامل تعاونی در مناطق سیل زده استان خوزستان در سال ۱۳۹۸

حضور مدیرعامل تعاونی در مناطق سیل زده استان خوزستان در سال ۱۳۹۸

مدیر

مدیر

...

→ خواندن مطلب قبلی

رویکرد وزارت فرهنگ در حوزه دیپلماسی فرهنگی، تحول گرا و فعالانه است

خواندن مطلب بعدی ←

ساخت دستگاه تولید کاغذ از سنگ توسط جوان گلستانی

ارسال نظر