• دوشنبه 28 خرداد 1403

امیرزاده-مشاور عالی تعاونی لیتوگرافان:به نام او که ریا و دروغ را...

امیرزاده-مشاور عالی تعاونی لیتوگرافان:به نام او که ریا و دروغ را...

با پایان دوران استبداد ، عشق آمد که هوایی بخورد ، اما دریغ ، فرصت طلبان باب های قدرت را شناسایی نموده بودند و بدتر اینکه راه دلربایی را هم میشناختند ، اینان در همیشه تاریخ دلباخته آنچه بنهادنی است بوده اند و برای بدست اوردنش از هیچ کوششی فرو نمیگذارند ، در طرف دیگر مردان خدای جو و متقی که ابزار کارشان ایمان وتقوی بود ، متصدی اداره امور بهم ریخته  صنعت چاپ کشور به جای مردان متخصص ، مردان خدا گردیدند . هر روز که میگذشت مدیران در جهت اصلاح امور و زیردستان دنبال مطامع خود به سیاستها و کلان اندیشیها میرسیدند تا اینکه گروه دوم با شیوه های گوناگون راه رسیدن اطلاعات را از پایه هرم که اکثریت نود و هشت درصدی مردم بودند بر مدیران نیک اندیش بستند. و خودشان در ظاهر منبع اطلاعات مدیران طراز نخست گشته وآنان را از دریافت حقیقت و واقعیت دور نگهداشتند.اما در باطن از امکاناتی که خود تحمیل کننده ان به مدیران متقی بودند ، به دلیل شناخت کافی از نحوه استفاده ازآن ، همه ی ان امکانات را به نفع خود و یاران هم اندیششان مصادره کرده و به ظاهرآمار هایی ارایه نمودند که زیر بنای ظلم و روبنای سامان دادن به اوضاع صنعت را داشت . )البته اقایان به این نیز قانع و راضی نشدند ، بعد از چند صباحی تمام عمر و زحمت لیتو گراف را هم با همین امکانات به نفع چند باره ی خود به تاراج بردند(

فرض را بر این بگیریم ، ایشان بالاترین دغدغه را صنعت چاپ بدانند ، با چنین شرایطی جناب وزیر محترم ارشاد آیا کاری میتواند انجام دهد ؟ به این بزرگواران ،آمارها و اطلاعاتی را میدهند که هر انسانی را نه تنها قانع میسازد ، بلکه وادار به تحسین نیز میکند . اگر در این سی و اندی سال که اینهمه به به و چه چه گفته شد  درست بود ، چرا وضع صنعت چاپ در بدنه اصلی )اکثریت نود درصدی ( اینگونه است ؟

وزیران محترم وزارتخانه ارشاداسلامی متقی و خداجو ترین بوده اند و خواهند بود ، ذره ای فکر منفی در باره ایشان گناه است ، پس به روشنی میتوان نتیجه گرفت که اهداف عالییه دولت محترم و وزرای آن ، بدنه و تنه اصلی صنعت را ، به دلیل ضعف اطلاعات و قدرت طلبی خواصان شامل نشده است . متاسفانه این عملکرد اکثریت کارگران و کارفرمایان زحمت کش صنعت را دلسرد و فاصله آنان را با دولت نجومی میسازد .

بی هیچ تعارفی و مداهنه ای ، نه تنها وزیر محترم ارشاد اسلامی بلکه تمامی وزرای گرانقدر دغدغه کل زیر مجموعه های خود را داشته و حتی به صورت ویژه و ممتاز به اصلاح و راحتی آنها می اندیشند . این سئوال بی راه است زیرا اگر وزیر محترم به کتاب فکر کند به نشر وچاپ فکر کرده است . قطع به یقین اشکال کار از خود ما میباشد ، چنانچه ما آتش را به سوی خود نکشیم و از حرارت موجود عامه صنعت منتفع شوند ، همگان به راحتی و آسایش کار کرده و زندگی خواهیم کرد.

صنعت و رسانه چاپ توانمند است به قول دوستان  فرا صنعت میباشد ، اما نشده یکبار دفتر امور چاپ را در جهت صلاح عامه راهنمایی کنیم ، بی غرض و خالی از منیت بر اساس حقایق موجود آسیبهای صنعت را گزارش واقعی دهیم. زمانی که از ما دعوت میکنند تا مثلا در شورا یا تعاونی و یا اتحادیه شرکت کنیم ، متاسفانه عنوان دلفریب آن دلیل شرکت ما میشود و توجه نداریم که با بضاعتمان جز خرابکاری در صنعت ، کاری از پیش نخواهیم برد از یکطرف  ، و،  از طرف دیگر مدیران محترم آن اداره یا دفتر را نا جوانمردانه به بیراهه سوق داده و سر اخر به عدم مدیریت ویا.......

متهم خواهیم نمود . اهالی صنعت اگر منسجم و سنجید ه عمل کنند و نشان دهند که به بلوغ فکری رسیده اند همین دفتر چاپ کارهای شایسته و شگرفی را ، هم توان دارد و هم میتواند برای صنعت انجام دهد .

عقب ماندگی در این صنعت از گذشته ها به ما به ارث رسیده ، شاید اوایل انقلاب جنگ و ناهنجاری های اجتماعی و اکنون نیز تحریم های ضالمانه مسبب آن بوده باشد ، اما نیروی کار کارامد که امروز در صحنه حاضر داریم چشم انداز روشنی را در اینده نوید میدهد  ، به شرطی که ما با خودمان رو راست بوده و درد خودمان را در درون درد قاطبه اهالی صنعت ببینیم ، بی انصافی است بگوییم عقب مانده ایم ، ما نباید یک سوم خالی لیوان را مشاهده کنیم ، باور بفرمایید ، آن مقدار خالی نیز از عملکرد خود ماست و دولتیان نقشی در ان ندارند و تنها اشکال موجود انتخاب منابع خبر گیری و پاک اندیشی آنان و هزار تویی ماست.

عناوین به کار رفته )اتحادیه،انجمن( در حد کارگزاران صنعت هستند واثر وجودی آنان باید در کارگزاری خلاصه شود و لاغیر ،  بازار آشفته امروز که ثمره نا آگاهی ماست سبب شده ، نگاه آنان نگاهی کوتاه ، حجره ای و خود محور باشد . در چنین صورتی ما بی توجه به سیاست کلان ، بیگانه با اندیشه ی سازمان یافته شده ، خود و زیر مجموعه خود را و در نهایت صنعت عظیم چاپ را ورشکسته و بدنام خواهیم کرد . توجه بفرمایید مادام که بهانه برای فرافکنی تقصیر را داریم ، گناهکار شناخته نخواهد شد و ما نیز این سیر تسلسلی را همچنان دوره خواهیم کرد.

در همه ی حوزه ها قوانین شفاف داریم ، وقتی به آن مراجعه مینماییم غرق در شعف و شوق میشویم ، درضمن باور داریم که برای اجرای قانون نمیشود بالای سر هر کسی پلیسی گمارد ، پس اینطور مستفاد میگردد که مردم ضمن آگاهی از قوانین ، خود برای اجرا شدن ان باید همت کرده و مسرا طالب آن باشند . اگر از مردان و زنان که متعهد و مسئول واقعی هستند بهره ببریم کار ثوابی کرده ایم و پر واضح است وقتی برای انتخاب کردن ، سفارش پذیر ی و رفیق  بازی میکنیم هیچ کاری درست پیش نخواهد رفت.

با آرزوی توفیق و متفاوت اندیشی جامعه لیتو گراف    


   روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان                                                                                                                                            

مدیر

مدیر

...

→ خواندن مطلب قبلی

نامه غلامرضا شجاع به رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی

خواندن مطلب بعدی ←

تامین کمبودها با واردات زینک در ماه های اخیر