• دوشنبه 28 خرداد 1403

بدون اتکا به تولید و صنعت چاپ نمی توان به صادرات غیرنفتی رسید.

بدون اتکا به تولید و صنعت چاپ نمی توان به صادرات غیرنفتی رسید.

مشکلات صنعت چاپ ( منظور پیش از چاپ ، چاپ و پس از چاپ ) که بخشی از تولید کشور می باشد به طور جدی و واقعی در سال های اخیر نمود پیدا کرده است.

بنابراین رفع این چالش ها می بایست نیازمند اقداماتی عملی ، حقیقی و مبتنی بر واقعیت باشد و به طور قطع مسائل و مشکلات صنعت چاپ با ارائه شعار و تئوری برطرف نخواهد شد.

در سال های اخیر معضلات واقعی تولیدکنندگان و صنعتگران که صنعت چاپ هم جدا از دیگر صنایع نمی باشد و تاکنون خود ، دست اندرکاران متولی صنفی ، دولتی آن فهرستی مکتوب برای شناسایی این مشکلات تهیه نکرده اند که اگر مسئولان پس از تحریم قصد رفع چالش های بخش تولید صنعت چاپ را داشتند ، بر اساس اولویت بندی که از سوی صاحبان صنایع انجام شده ، وارد عمل شوند.

شوربختانه برخی گمان می کنند برای رفع چالش های بخش تولید و صنعت چاپ باید به ارائه تئوری بپردازند ، در حالی که رفع معضلات بخش صنعت چاپ و تولید نیازمند اقداماتی منطقی ، واقعی و مبتنی بر خواسته صنعت گران و تولیدکنندگان است.

برای بهبود شرایط تولید و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با محوریت تولید و صنعت چاپ به عنوان تکمیل کننده و شناساننده نیازمند رفع مشکلات این بخش هستیم و اگر مسئولان در نظر دارند مشکلات بخش تولید و صنعت کشور را برطرف کنند باید بر اساس اولویت بندی که از سوی تولیدکنندگان انجام شده ، اقدام نمایند.

همه به خوبی می دانیم که تولید کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و یکی از معضلات این بخش به خاطر دسترسی نداشتن به نقدینگی می باشد اما تاکنون دستگاه های ذیربط در این باره اقدام موثری انجام نداده اند.

در شرایط کنونی دسترسی نداشتن تولیدکنندگان و صنعت گران چاپ به تسهیلات بانکی با بهره مناسب و همچنین ناتوانی در تامین منایع مالی و نقدینگی ، جزء مهم ترین مشکلات تولید و صنعت است و به طور قطع رفع این معضل یکی از مهم ترین خواسته های تولیدکنندگان و دست اندرکاران صنعت چاپ می باشد.

اما متاسفانه در این زمینه تاکنون اقدام موثری انجام نشده و تنها به کاهش 2 درصد نرخ سود در بانکها  بسنده شده است.

با این شرایط بحرانی ، کم کاری ، قیمت شکنی ، افزایش قیمت مواد اولیه ، افزایش هزینه های پیدا و پنهان کارگاه ها لازم است دولت به کمک تشکل ها برای حمایت از تولید ، ابتداً واحدهای تولیدی و چاپخانه های فعال و توجیه دار را از آن دسته واحدهای غیر فعال تفکیک کرده و برای حمایت از واحدهای فعال برنامه ریزی و سیاست گذاری های لازم را انجام دهد.

مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود ، قوانینی که در زمینه حمایت از تولید مصوبه نموده ولی متاسفانه تاکنون ، قوانین حامی بخش تولید و صنعت در کشور اجرایی نشده و تنها در میزها و کشوهای مسئولان باقی مانده است.

حداقل انتظار این است که از مسئولان بخواهند نسبت به اجرای قوانین حامی بخش تولید و صنعت وارد عمل شده و زمینه تسهیل فرآیند تولید با اجرای قوانین گرد و خاک خورده در کشوی مدیران مانند قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار و لایحه رفع موانع تولید ، بهبود بخشد و یارانه تولید پرداخت گردد.

برخی از مسئولین نباید همه مشکلات را به تحریم ها نسبت دهند ، بدترین شکل تاثیر تحریم ها کمتر از 40 درصد شامل معضلات این بخش می باشد.

مشکل مدیریت کلان از بالا را حل کنید. برای بیش از 60 درصد باقی مانده ، فکر کنیم . سپس مسئولان دولتی و متولیان صنعت چاپ می بایست به این باور برسند که بدون اتکا به تولید و تولید بدون اتکا به صنعت چاپ ( به جهت اینکه تمام صنایع نسبت به فراصنعت چاپ لازم و ملزوم هم هستند) در هیچ عرصه ای نمی توان به جایگاه مناسبی در تولید داخلی و همچنین تولید برای صادرات غیر نفتی رسید.


روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان

مدیر

مدیر

...

→ خواندن مطلب قبلی

حرفه ای ترین چاپگرهای روز جهان

خواندن مطلب بعدی ←

تامین کمبودها با واردات زینک در ماه های اخیر